11 marec
2020

Je poistenie pre klienta na lodi vôbec potrebné?

Plavba loďou ako spôsob trávenia dovolenky je čoraz viac obľúbená. Je skvelou možnosťou, ako si nielen poriadne oddýchnuť, ale aj spoznávať krajinu a pobrežie úplne inak ako v bežných dovolenkových destináciách. Jachty, plachetnice či katamarány sa počas dovolenky stanú vašimi luxusnými plávajúcimi apartmánmi. Dobrodružstvo, autentická krajina, more, slnko či prázdne pláže v zátokách, to je len málo z toho, čo dovolenka na lodi ponúka. 

 

Naši zákazníci si z našej ponuky lodí môžu na svoje dovolenky vyberať plachetnice alebo katamarány. Samozrejme, pred tým, než sa na dovolenku na lodi vydáte, mali by ste vedieť, ako si správne vybrať svoju vysnívanú dovolenkovú loď.  Ako si vybrať tú správnu a spoľahlivú lodičku, sa môžete dočítať v našom staršom článku. 

 

Kaucia alebo poistenie kaucie?

 

Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré by ste pri výbere lode mali mať na mysli je, že počas plavby sa môže čokoľvek a kedykoľvek stať – od poškodenia trupu lode (vaše/cudzie zavinenie), až po poškodenie motora, lodných vrtulí, zhorenia batérií, prepálenia sedení, poškodenia nábytku, kompletného rozbitia sklenených riadov a pohárov alebo straty vodných hračiek. V prípade, že je s vami profesionálny kapitán (skipper) tak sa Vás 90% spomínaných udalostí netýka, nakoľko kapitán nesie zodpovednosť za prípadné poškodenia plavidla. V prípade, že ste vy kapitánom nemusíte mať obavy. Aj na takéto situácie existuje jednoduché riešenie. Kaucia (alebo tzv. security depozit), ktorú zložíte pri preberaní lode je v podstate spoluúčasť na poistení lode, teda max. čiastka, ktorou sa podieľate na škode pri prípadnom poškodení plavidla (ak sa nejedná o prípad hrubej nedbanlivosti – pre tento prípad vám odporúčame uzavrieť Yacht-Pool poistenie zodpovednosti skippera). Avšak pri kaucii sa vám môže stať, že po odovzdávaní plavidla sa príde na to, že loď má poškodenia, ktoré však nemuseli byť spôsobené priamo vami, no aj napriek tomu za škody budete musieť zaplatiť chartrovke. 

 

Druhou možnosťou pre vás je, uzavretie poistenia kaucie u našej partnerskej spoločnosti Yacht-Pool, aby ste neprišli zbytočne o svoje financie. V prípade poškodenia prenajatého plavidla má jeho majiteľ nárok si uplatňovať kauciu na spoluúčasť pri sanácii škody. Táto druhá možnosť je často preferovaná kapitánmi, ktorí sú si istý, že počas plavby niečo určite poškodia a nechcú prísť o viac peňazí než je nutné. Cena poistenia sa pohybuje od 220 EUR do 420 EUR, kde v prípade žiadnej poistnej udalosti vám poisťovňa vráti 100 EUR. Je to zaujímavé riešenie a produkt pre klientov, ale nevýhodné riešenie pre charterové spoločnosti a vlastníkov lodí, ktorým sa následne predražuje nasledujúci rok ich poistka na plavidlo z dôvodu straty bonusu. 

 

Vedeli ste, že naše lode sú pravidelné servisované a väčšina z nich sa ponúka s profesionálnym kapitánom? Tým pádom sa nemôže stať, že vám loď odovzdáme so skrytou resp. úmyselnou vadou. Neverili by ste, ale je to „bežná prax“ niektorých chartroviek takto z nevedomých ľudí vytiahnuť peniaze za chyby, ktoré nespôsobili. Čo je na tom ešte smutnejšie, že chybu neopravia a počas 20 týždňov rovnakú chybu účtujú celú sezónu úbohým klientom. 

pravidelná údržba jachty pred sezónou

Pravidelný servis lode pred sezónou. Foto: luxurysailing.eu

 

Poistenie lode s Yacht-Pool International

 

V súvislosti s poistením lodí dlhodobo spolupracujeme so spoločnosťou Yacht-Pool International. Táto spoločnosť poskytuje širokú škálu služieb, ktoré zahŕňajú:

  • Poistenie zodpovednosti skippera – Pretože v zásade osobne zodpovedáte celým svojím súčasným aj budúcim majetkom – za škody, ktoré ste spôsobili iným osobám vrátane ich majetku. 
  • Poistenie v prípade nehody – Plnenie z poistenia pre prípad nehody (accident insurance) nastáva ak došlo pri prevádzke plavidla k úrazu s trvalými následkami, alebo usmrteniu člena posádky, bez ohľadu na vlastné alebo cudzie zavinenie. Využijete ho aj na pokrytie nákladov na záchranu posádky v prípade ohrozenia plavidla.
  • Poistenie kaucie – Skipperi, vedomí si vlastnej zodpovednosti požadovali poistenie pre prípad straty depozitu. Poistenie kaucie pokrýva vašu spoluúčasť (depozit) na poistení lode. Jeho výška sa pohybuje cca 10% z výšky depozitu. Poisťovňa vám po návrate z plavby po predložení potrebných dokumentov preplatí škodu (po odpočítaní spoluúčasti 5%).
  • Poistenie následných škôd – Existuje riziko, že na prenajatej lodi spôsobíte škodu a loď nebude prevádzkyschopná k termínu nasledujúceho prenájmu. Prenajímateľ môže požadovať na základe nájomnej zmluvy povinnosť uhradiť škodu vzniknutú výpadkom nasledujúcich prenájmov.
  • Poistenie odstúpenia od nájmu (storno) – V prípade, ochorenia skippera, alebo člena jeho najbližšej rodiny sa môže stať, že nie je schopný nastúpiť na plavbu. Ak nie je možnosť zabezpečiť adekvátnu náhradu a plavba je zrušená, je možné uplatniť plnenie z poistenia storna.

 

Spoločnosť Yacht-Pool International má zároveň najväčšie skúsenosti v poistení chartru. Veľkou výhodou tejto spoločnosti je, že poistenie má celoročnú platnosť a navyše je možné realizovať ho prostredníctvom webovej stránky online. Všetky druhy poistenia (okrem poistenia storna, ktoré je potrebné uzavrieť spolu s charter zmluvou) je možné uzatvoriť kedykoľvek pred nástupom na charter a poistenie má platnosť bez teritoriálneho ohraničenia. Naše lode sú poistené u spoločnosti Yacht-Pool International. V stručnosti povedané, okrem základného povinného poistenia zodpovednosti za škodu máme zrealizované aj rozšírené havarijné poistenie (pre prípad smrti, imobility, zabezpečenie náhradného plavidla), ako i možnosť plavby v rámci celého stredozemného mora. 

jachta v popredí pobrežného pohoria v Chorvátsku

 

Spoľahlivé poistenie bez problémov

 

Spoločnosť Yacht-Pool International je lídrom v poistení skipperov a chartru. Spoločnosť funguje už viac ako 40 rokov a neustále podlieha inováciám, tak, aby podmienky poistenia spĺňali aktuálne požiadavky trhu a vypĺňali medzery v poistnom krytí. Yacht-Pool International bola vytvorená jachtármi pre jachtárov. Spoločnosť vznikla ako zoskupenie skipperov a tím tvoria odborníci z mnohých odvetví, či už z poisťovníctva, konštrukcie lodí, charteru lodí a zároveň súčasťou tímu sú aj renomovaní právnici.

 

Spoločnosť Yacht-Pool International ponúka okrem spomínaného poistenia aj garanciu vyváženosti medzi klientmi a chartrovou spoločnosťou na zmluvnom základe tzv. FAIRCharter 19 Contract. Zakladateľ spoločnosti Dr. Friedrich Schöchl vyvinul model medzinárodnej dohody. Tento model je k dispozícii chartrovým spoločnostiam a aj samotným klientom v ôsmich rôznych jazykoch, s cieľom, aby boli právne vzťahy jasné pre všetky strany. Dohoda FAIRCharter 19 Contract zabezpečuje právnu jednoznačnosť a istotu právnych predpisov pre všetkých účastníkov konania. Zároveň sa môžete na webe dočítať, ktoré charterové spoločnosti ponúkajú klientom takýto zmluvný rámec. Zásadne neodporúčame klientom prenajať si plavidlo od spoločnosti, ktorá používa vlastné nevyvážené kontrakty, plné nevýhodných ustanovení voči klientom, ktorí sa nevedia následne brániť. Bohužiaľ v chartrovom biznise platí zlaté pravidlo, že pokým je pekné počasie a nič sa neudeje s loďou, klient sa nemá čoho báť. V momente keď sa niečo stane a klient podpíše nevýhodný kontrakt o prenájme plavidla alebo nie je poistený je bohužiaľ už neskoro…

Fair Charter Terms & Conditions

Spoločnosť Luxury Sailing používa FAIRCharter 19 Contract, takže s nami ste v bezpečí počas vašej celej dovolenky na mori. 

 

Otázky a odpovede

 

Na otázky o tom ako tento poistný vzťah funguje odpovedal majiteľ spoločnosti Luxury Sailing, Vladimír Oravec.

 

Ako funguje vzájomná spolupráca medzi Luxury Sailing a Yacht-Pool International?

„Našou úlohou je vysvetliť klientom možnosti poistenia (jednotlivé produkty) a výhody pokiaľ je klient poistený ako i riziká pokiaľ nie je. V prípade, že sa klient rozhodne poistiť podpíše zmluvu priamo s Yacht-Pool International s našou pomocou.“

 

Čo všetko je potrebné zo strany klienta, ak si chce vybaviť poistenie?

„Základné informácie o klientovi, produkt ktorý si chce vybrať, podpísať a zaplatiť. Nie je to nič komplikované. Poistka platí klientovi skoro na celý svet a na obdobie jedného roku v závislosti na vybranom produkte.”

 

Aká je cena poistenia a od čoho sa odvíja?

„Závisí od samotného produktu. V prípade poistenia depozitu závisí od veľkosti a ceny plavidla (predstavuje spoluúčasť na poistení plavidla). Poistenie odstúpenia od nájmu (storno) sa individuálne vypočítava zo strany Yacht-Pool International pre každého klienta a môže sa počas hlavnej sezóny vyšplhať na vyššie sumy, čo predstavuje zhruba 4,9% z ceny nájmu. Na druhú stranu však klient minimalizuje finančné straty v prípade, že by sa nemohol zúčastniť plavby.“

 

Ak mi náhodou vznikne nárok na poistné plnenie ako dlho trvá proces, kým sa dostanem k peniazom? 

„V závislosti od typu poistnej udalosti, výšky poistnej udalosti, poistky ktorú máte uzavretú ako i typ poistky cez ktorú si nárokujete poistné plnenie. Podľa našich skúseností od 14 dní do 6 mesiacov. Tiež závisí aké podklady si vyžiada poisťovňa a ako rýchlo je Vám charterová spoločnosť dané podklady poskytnúť. Preto, ako už odznelo vyššie, je veľmi dôležité dôsledne si vybrať aj serióznu chartrovku podobne ako serióznu poisťovňu. Máme skúsenosť, kde chartrovka odmietla poskytnúť podklady klientovi k poistnej udalosti. Potom, čo si prevzala komunikáciu s chartrovkou Zuzana Ballaschová, riaditeľka  Yacht-Pool s.r.o., kancelárie pre Slovensko a Čechy,  podarilo sa za jej významnej pomoci doriešiť vyplatenie poistky klientovi do dvoch týždňov.”  

 

Ak sa budeme plaviť s Vašou spoločnosťou, je možné vybaviť si poistenie aj inde?

„Rozhodnutie, akú poistnú spoločnosť si zvoliť a či sa vôbec poistiť je na klientovi. Ako som už spomínal kým je pekné počasie a nič sa nikomu nestane tak je to jedno. Ale keď sa niečo stane treba mať na mysli všetky prípadné dôsledky.“

 

Ak sme partia, ktorá sa ešte neplavila, ale má kapitána, odporúčate nám poistiť sa?

„V takomto prípade Vám z mojej skúsenosti stačí klasické cestovné poistenie. V prípade, že nebudete mať poistenie kaucie a poškodíte interiér alebo stratíte nejaké vodné hračky, hrozí Vám maximálne to, že chartrovka Vám siahne na váš depozit. V prípade, že sa klient plavil s našim profesionálnym kapitánom za posledných 5 rokov sme len 2 krát uplatnili stiahnutie financií z depozitu a to vo výške 100 EUR a 700 EUR keď klient utopil pádla k SUP a prepálil cigaretami sedenia.“ 

 

Aká je šanca, že na Vašich lodiach príde k poruche alebo poškodeniu, ktorú sme bezprostredne nespôsobili?

“V prípade, že príde k poruche, poškodeniu alebo strate, ktorú klient preukázateľne nespôsobil, nie je sa čoho samozrejme báť. Na druhú stranu musím povedať, že sme mali šťastie na slušných klientov na rozdiel od mojich známych v iných chartrovkách, kde si napr. klienti zaplatili poistenie depozitu a cigaretami vypaľovali teakovú palubu, poškodili interiér a exteriér. Po týždni za sebou zanechali škody vyše 20.000 EUR. V takomto prípade sa jedná už o vandalizmus a to Vám samozrejme nekryje žiadna poistka.”

 

Dovolenka na lodi je skvelým spôsobom relaxácie a oddychu. Ponúka množstvo nezabudnuteľných a originálnych zážitkov. Na to, aby ste si vašu dovolenku užili naplno a bez akýchkoľvek problémov je dôležité, aby ste nezabudli na poistenie plavidla, ktoré môže byť realizované z vašej strany (charterová spoločnosť by mala mať zo zákona realizované svoje poistenia), ako i výbere charterovej spoločnosti, ktorá poskytuje FAIRCharter 19 Contract. Vyhnete sa tak aj tomu, že budete musieť platiť za škody, ktoré ste vy nespôsobili. Uzavreté poistenie pred dovolenkou je zárukou, že sa počas vašej plavby nemusíte obávať, že vás po návrate bude čakať nepríjemné prekvapenie. Vybavte si poistenie vopred a potom si už len naplno užívajte vašu dovolenku snov na lodi.